210-4536144
Είσοδος / Εγγραφή   Γλώσσα:  


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πληροφορίες που συλλέγουμε:
 
Το “Notanordinarymum.gr” συλλέγει τα στοιχεία εκείνα που είναι απολύτως αναγκαία για την επικοινωνία μαζί σας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας.
 
 
Σκοπός επεξεργασίας:
 
Ο σκοπός που συλλέγουμε τα ως άνω στοιχεία είναι αποκλειστικά για να επικοινωνούμε τα νέα για τις δράσεις μας, καθώς και να σας παρέχουμε το σχετικό πληροφοριακό υλικό και τις ενημερώσεις του "Notanordinarymum.gr".
 
 
Τόπος και διάρκεια τήρησης:
 
Τα στοιχεία σας φυλάσσονται ασφαλή και τα διατηρούμε για χρονικό διάστημα που ορίζει η σχετική νομοθεσία.
 
 
Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους:
 
Υπό την προυπόθεση που λάβουμε την έγγραφη συναίνεση σας, το "Notanordinarymum.gr" θα κοινοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία σας σε άλλα μέλη του ή σε τρίτους που τυχόν τα έχουν αιτηθεί.
 
 
Τα δικαιώματά σας:
 
Το "Notanordinarymum.gr" σέβεται απόλυτα τα δικαιώματα σας παρέχοντας τη δυνατότητα να:
 
* αιτηθείτε ενημέρωση για το κατά πόσο τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
 
* αιτηθείτε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση τους,
 
* αιτηθείτε τη διαγραφή, τον περιορισμό επεξεργασίας και τη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν και να,
 
* εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών.
 
Μέσω της ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ μας, υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης "δεν επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις", η οποία οδηγεί στην εύκολη και άμεση διαγραφή σας από τη λήψη περαιτέρω επικοινωνίας.
 
Επίσης, μέσω του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ σας στο "Notanordinarymum.gr", υπάρχει η δυνατότητα αυτοματοποιημένης διαγραφής από τη λίστα ενημέρωσεων απευθείας από τον ίδιο το χρήστη (υπό την προυπόθεση ότι διατηρεί ήδη λογαριασμό στο "Notanordinarymum.gr")
 
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε, επίσης, μαζί μας στο [info@notanordinarymum.gr]
 
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός εύλογης προθεσμίας και πάντως όχι αργότερα του ενός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.
 
Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή έννομη υποχρέωση του "Notanordinarymum.gr" αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύνασθε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).   Pin it
Instagram